Hiển thị địa chỉ IP của người truy cập ở bất cứ đâu trong website không phải là một việc khó khăn, thậm chí bạn không cần phải có kiến thức lập trình để làm việc này. Trong bài viết này, Passionery sẽ giới thiệu cho bạn biết làm thế nào để có thể hiển thị địa chỉ IP của người truy cập trong website hoặc blog của bạn.

Để có thể hiển thị tiện ích này trong website hoặc blog của bạn, bạn chỉ cần dán đoạn code bên dưới vào nơi mà bạn muốn hiển thị

[code type="HTML"]<p style="text-align:center"><a href="http://passionery.blogspot.com/2014/04/cach-hien-thi-dia-chi-ip-cua-nguoi-truy-cap-trong-website-blog.html" title="Click here if you want this"><img src="http://www.wieistmeineip.de/ip-address/" border="0" width="125" height="125" alt="IP Address Checker" /></a></p>[/code]

Khi bạn thêm đoạn code này vào website hoặc blog của bạn nó sẽ hiển thị cho người truy cập của bạn biết địa chỉ IP, hệ điều hành, trình duyệt đang sử dụng, quốc gia, vùng miền hoặc thành phố... của người truy cập. Một vài người có thể rất thích những thông tin này vì nó cung cấp cho họ những thông tin về phiên truy cập của họ. Tiện ích này sẽ hiển thị thông tin dưới dạng file hình PNG. Một điều cần lưu ý là tiện ích này không lưu trữ bất kỳ thông tin như địa chỉ IP, hệ điều hành ... của người truy cập, nó chỉ hiển thị cho họ thấy những thông tin của họ, đối với mỗi người truy cập khác nhau thì sẽ hiển thị khác nhau. Vì vậy, bạn không cần phải lo lắng tới việc có thể sẽ làm lộ thông tin của người truy cập.

Post a Comment

Yay! You've decided to leave a comment. That's fantastic! Please keep in mind that comments are moderated and rel="nofollow" is in use. So, please do not use a spammy keyword or a domain as your name, or else it will be deleted. Let's have a personal and meaningful conversation instead. Thanks for dropping by!

Powered by Blogger.